Hej säger styrelsen, det är vi som är styrelse i KBK fram till nästa årsmöte.
Uppifrån vänster: Margareta, Ove, Per, Stefan, Pelle och Camilla

Styrelsen väljs av årsmötet så se till att komma med förslag på styrelsemedlemmar om du har någon som du tror kan och vill arbeta för hela KBK.

Du kan meddela Valberedningen: Roger Bertling   Mobil: 070 740 61 24 eller Marita på kansliet  tel 0227-10980. 


  • Ordförande:        Camilla Nilsson             
  • Kassör:              Margareta Larsson
  • V.ordförande:     Ove Björklund,       ansvarig för  Sportkommitén.
  • Ledamot:           Stefan Karlsson
  • Ledamot:           Henrik Solheim       
  • Ledamot:           Per Johansson
  • Ledamot            Annika Gellerstedt


  • Suppleant:        Pelle Strengbom  • Revisorer:         Anders Friberg och Christer Erixon.
  • Valberedning:   Roger Bertling, Bengt Tell
 
Stöd KBK