Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Hej säger styrelsen, det är vi som är styrelse i KBK fram till nästa årsmöte.
Uppifrån vänster: Margareta, Ove, Per, Stefan, Pelle,Bengt och Annica, saknas på bilden Henrik Solheim och Andreas Morén.

Styrelsen väljs av årsmötet så se till att komma med förslag på styrelsemedlemmar om du har någon som du tror kan och vill arbeta för hela KBK.

Du kan meddela Valberedningen: Roger Bertling   Mobil: 070 740 61 24 eller Marita på kansliet  tel 0227-10980. 


 • Ordförande:       Bengt Tell            
 • Kassör:              Margareta Larsson
 • Ledamot            Ove Björklund,       ansvarig för  Sportkommitén.
 • Sekreterare:       Stefan Karlsson
 • Ledamot:           Henrik Solheim      ansvarar för ungdomskontakt.  
 • V.ordförande:     Per Johansson
 • Ledamot            Annika Gellerstedt   ansvarig för arenaservice.


 • Suppleant:        Pelle Strengbom
 • Suppleant:        Andreas Morén • Revisorer:         Anders Friberg och Christer Erixon.
 • Valberedning:   Roger Bertling
 
Stöd KBK